Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij u samen met de andere partij werkt aan een oplossing. Als onafhankelijke partij bieden wij u deskundige hulp. Het uitgangspunt bij mediation is om er samen uit te komen. Daarom is het belangrijk dat u en de andere partij hieraan willen meewerken.

Wat is mediation?

Bij mediation gaat u samen met de tegenpartij in overleg. Als onafhankelijk mediator begeleiden wij het overleg en helpen wij beide partijen om tot een oplossing te komen. Wij kiezen hierin geen partij. Het voordeel van mediation is dat u ingewikkelde juridische procedures kunt voorkomen. Naast bemiddeling bieden wij ook begeleiding bij het doorlopen van de bijbehorende juridische procedures.

Mediation is vaak goedkoper dan een juridische procedure. Dit komt omdat bij mediation wordt gekozen voor een gezamenlijk overleg. Dit kan veel tijd schelen.

      

Wanneer kan ik voor mediation kiezen?

Wij bieden mediation aan bij arbeidsconflicten, burenruzies, zakelijke geschillen, familiezaken, echtscheidingen en conflicten met de overheid. Een voorwaarde voor de keuze van mediation is uiteraard wel dat er ruimte is voor onderhandeling en dat de betrokken partijen hiertoe bereid zijn.

Wat zijn de voordelen van mediation?

  • Het scheelt tijd en geld
  • Het is minder ingrijpend dan de stap naar de rechter
  • Deelname is vrijwillig
  • In meer dan de helft van de gevallen is er een goede afloop
Let us never negotiate out of fear. But let us never fear to negotiate.
John F. Kennedy, 1961

Wat kost mediation?

De kosten van mediation hangen af van de duur en het aantal keren dat u een mediator raadpleegt. Een mediator kost normaal gesproken ongeveer € 150.- per uur (exclusief BTW, tarief 2023). Vaak betalen beide partijen allebei de helft van de kosten. U kunt andere afspraken maken over de verdeling. Deze legt u vast in de mediationovereenkomst.

Kan ik voor mediation kiezen als mijn zaak al bij de rechter loopt?

U kunt voor mediation kiezen ook al loopt uw zaak al bij de rechter. Dit heet mediation naast rechtspraak. Dit kan op eigen verzoek of op verzoek van de rechtbank of het gerechtshof waar uw zaak loopt. De rechter kan u hiervoor schriftelijk uitnodigen. Ook kan hij tijdens een zitting voorstellen om te kiezen voor mediation.

Meer informatie?

Wilt u weten of mediation geschikt is in uw situatie? Of heeft u een andere vraag over mediation? Neem contact op met onze specialist mr. B.F.M. Bos via advocatenkantoorbos@planet.nl of telefoonnummer 024-3451144.